Детско – Юношеска Театрална Школа „Арлекин” към Театър „А`парт” Пловдив от 16.09.2019 г. започва записването на деца желаещи да се занимават с театрално изкуство.
Предлага първоначално Театрално обучение за деца и младежи от 7 до 14 години. Изучават се – Правоговор, Техника на говора, Актьорско майсторство, Танци и Пеене.
Нови деца и младежи могат да се включат по всяко време през цялата година.
Предвижда се занятията за тази учебна година на Театрална школа "Арлекин" да се провеждат:
Вторник - 17.30 до 19.00 часа
Четвъртък - 17.30 до 19.00 часа
Събота - 11.00 до 12.30 часа
Очакваме ви!
Информация и записване:
гр. Пловдив, пл.Съединение №3,
тел., 0876 821220, 0896 77 27 21

     Детско - Юношеска Театрална Школа „Арлекин” предлага на деца и юноши от 7 до 14 години първоначално театрално обучение. Изучават се следните дисциплини : Актьорско майсторство, Сценическа реч /Правоговор и Техника на говора/, Пеене, Танци и Пластика. Обучението се извършва чрез работа върху роля в детски музикално драматичен спектакъл. Годишното обучение завършва с представяне на детски спектакъл пред широката публика.

      Детско - Юношеска Театрална Школа „Арлекин” предлага един нетрадиционен начин за организиране на свободното време на деца и юноши. Чрез контакта с изкуството децата възпитават своя естетически усет, мирогледа си, житейските си ценности. Работата в група развива у детето умението да взема самостоятелни решения, възпитава чувство за отговорност. Актьорското изкуство развива качества, като комуникативност, поведенчески норми, пластичност, музикалност, креативност, дисциплина и др.