Театър „А`парт” Пловдив, като недържавна структура се издържа изцяло от собствена дейност.

Ще Ви бъдем благодарни, ако желаете да ни подкрепите в създаването на нови спектакли, както и в организацията на събитията в календара на Театър А`парт.

Може да ни подпомогнете, като станете наш НОВ:

ПАРТНЬОР

СПОНСОР

ДАРИТЕЛ

ДОБРОВОЛЕЦ

ОТКУПКА СПЕКТАКЪЛ

АБОНАМЕНТ

Изберете Кауза или Програма в която да се включите