д-р изк. Сашо Петков
Директор и Режисьор

Катя Минкова
Мениджър и Актьор

Костадина Александру
Актьор

Анди Райчев
Актьор

Ваня Давчева
Актьор

Нина Йорданова - Петрова
Актьор

Алия Сахл Хансе
Актьор

          Театър „А парт” е създаден на 08.04.1985г. от Сашо Петков, тогава млад актьор по разпределение в  Драматичен Театър – Пловдив, наскоро завършил Националната Театрална Академия в София.  В началото „А парт” възниква като Студентски Театър /под името Студентско Театрално Студио/ към Академията за Музикално Танцово и Изобразително Изкуство - Пловдив. Политическият режим в България по това време е все още тоталитарен и художествени, авангардни експерименти в официалното изкуство не са позволени и са преследвани. Поради тази ситуация инакомислещите творци, търсещи експеримента и нови художествени форми в полето на Театъра, намираха единственото „свободно за експерименти” място в Студентските театри при активна творческа „ъндър граунд” работа със съвсем млади, необременени от постулатите на казионното изкуство и радикално настроени млади хора.
          Националните Фестивали на Студентските Театри се превръщаха във форуми на театралния експеримент от които и професионалният театър в България черпеше свежи идеи. Още при второто си участие на такъв Фестивал в Русе /1987 г./ с постановката „Семейство Тот” по Ищван Йоркен, Студентското Театрално Студио печели Първо място за Мъжка роля и Второ – за режисура. През следващата 1988 г.Студентското Театрално Студио след редица театрални експерименти ,екзерсизи, работа над колективна импровизация, открива собствен художествен метод и стил, който нарича:”Колективна Дирижирана Театрална Импровизация”. По същото време Студентското Театрално Студио приема и сегашното си име - „А парт” /театрален термин, означаващ „реплика в страни”, реплика, която актьорите отправят директно към зрителната зала/ .

          През 1986 г. Сашо Петков е поканен да създаде Работнически Театър към големия промишлен Комбинат за електроника в Пловдив „Периферна Техника”. Този Работнически Театър съществува отделно от „А парт” и е наречен „Без кулиси”. Печели много награди на национално ниво със спектаклите „Фестивалът” – Тибор Дери и Шандор Пош; „Архангелите на играят флипер” – Дарио Фо. През юли „Без кулиси” е на турне в Санкт Петербург /тогава Ленинград/ - Русия. Това е първото участие извън граница.
         1988 г. е годината, в която се провежда 8-ият Национален Преглед на Българската Драма и Театър /обхващащ единствено държавните професионални Театри в България/ Сашо Петков е удостоен с Национална Награда за актьорско майсторство с Ролята на Раймон в пиесата „Жана д Арк” на Маргарит Минков, постановка на Драматичен Театър „Н. О. Масалитинов”- Пловдив, където Сашо Петков е още актьор на щат.
           На Националния Фестивал на Студентските Театри – Русе /1988 г./ спектакълът „Всеки си има мнение” по Луиджи Пирандело на Студентско Театрално Студио „А парт”, е обявен за” откритието на Фестивала”. През септември същата година по идея и настояване на Сашо Петков двата „Ъндър граунд” Театъра се обединяват под името Младежки Експериментален Театър „А парт”. През Октомври 1988г. така обединеният нов Театър влиза в състава на новоучреденият Театрален център „СТОП” /Студентска Театрална Общност Пловдив/, заедно с активно работещите по това време Студентски Театри на Пловдивския Университет „Паисий Хилендарски” – „Проблеем 13” и Пантомимно Студио” Арлекин”. Театралният Център „СТОП”, една уникална по рода си Театрална структура, според Устава си, запазва самостоятелността на отделните Театри и техните художествени платформи, но играе на обща сцена / Читалище „Георги Търнев” – Пловдив/, под общ афиш и с общи билети /т. е. платени театрални представления/. Така огромната крачка към професионализацията на тези „Ъндър граунд „ Студентски Театри е вече направена. „СТОП” просъществува Един Творчески Сезон. Настъпва 1989г. , Младежки Експериментален Театър „А парт” осъзнава своето желание да стане професионален Театър. Осъзнава се и необходимостта, участващите в ролите студенти и работници да изучават актьорски умения в една цялостна, методична програма”. Решава се на „взаимообучителната система” да разширяват познанията си и развиват уменията си. Така се създава Театрална Студия „А парт” като учебен Център, който започва да води занятията си в Младежки Дом „Спектър” – Пловдив. През ноември 1989 г. тоталитарната система в България отстъпи пред една „мирна Революция”. Двата други Театъра в състава на „СТОП” се оттеглиха, нуждата от Студентски Театър отпадна и „СТОП” се саморазпусна.
          През март 1990 г. Младежкият Експериментален Театър „А парт” приключи „любителския” си период и се професионализира, като се регистрира юридически със съдействието на Отдел „Култура” на Община Пловдив, като „Общински Младежки Експериментален Театър „А парт”. Със същата регистрация в Структурата „А парт” се създава Театрална Студия / Център за обучение по специалността „Актьорско майсторство за Драматичен Театър”/ и Театрална Лаборатория / експериментираща и развиваща метода „ Колективна Дирижирана Театрална Импровизация”/. Със Заповед на Младежката Организация на Община Пловдив, Театър „А парт” е настанен в помещения /Камерна Зала, канцеларии, складове/ в Младежки Дом „Спектър” – Пловдив.
          От май до септември 1990 г. се провеждат конкурси за попълване състава на Театъра с професионални актьори и за набиране на студийци за обучение по „актьорско майсторство”. През юли се осъществява участието на Театър „А парт” на Международния Театрален Фестивал „Срещи на Европейския Театър” – Гренобъл /Франция/ със спектакъла „Всеки си има мнение”. Театърът е приет радушно. Сашо Петков участва в създаването и става редовен член на Международния Артистичен Комитет на Фестивала в Гренобъл.
         Първият Сезон /1990-1991г./ вече като професионален театър, „А парт” открива с 4 Премиерни заглавия наведнъж. През юли 1991 г. е второто участие в Гренобъл със спектакъла „Сатанаил” по Владимир Мусаков и богомилски легенди. Сценограф и автор на костюмите е Петър Митев /тогава сценограф на Народния Театър за Младежта – София/. Сашо Петков и Петър Митев провеждат Уършоп по Театър на Импровизацията.
          През 1993 г. Министерството на Културата на Република България , отдел „Образование по изкуствата и културата” издава Позволително №47, с което Театралната Студия към Театър „А парт” се легализира за „обучение на театрални кадри по специалността „актьорско майсторство” Май 1993 г. в София /НДК/ се организира „Първия Фестивал на Българските Частни Театрални Училища”. Театралната Студия към Театър „А парт” участва със спектакъла „Бедните са луди” по Славомир Мрожек, Постановка – Емил Бонев . През същата година завършва тригодишното си обучение Първият Випуск на Театралната Студия. Двама от младите актьори са назначени на щат в Държавен Драматичен Театър - Пловдив, други са приети да продължат обучението си в Националната Театрална Академия. Някои са назначени на щат в други държавни Театри в страната, трети остават на работа в Театър „А парт”. Юли 1993 г. „А парт” е в Париж, където Театър „Дьо Фил” организира Международни Театрални Срещи „Младежта на Европа – в игра”. „А парт” участва със спектакъла „Сатанаил” по Владимир Мусаков и богомилски предания и легенди. Сценография и костюми – Петър Митев /Сценограф на Младежкия Театър – София/, Сценичен вариант и постановка – Сашо Петков. Срещите се провеждат с голям успех. Възниква идеята те да станат традиция. На нарочна среща на Ръководителите на участващите театри Сашо Петков предлага домакин на следващите Срещи да бъде Театър „А парт” в Пловдив. Предложението се приема с радост.
           Декември 1993 г. „А парт” е номиниран за ежегодната награда „Театрон” на Пловдивското театрално Общество със спектакъла си „Сатанаил”.
           Юни 1994 г. В София /НДК/ се провежда Втория Фестивал на Българските частни театрални Училища. Участието на Театралната Студия към Театър „А парт” е със спектакъла „Женско царство” по Ст. Л. Костов, постановка – Сашо Петков и сеанс по Колективна Дирижирана Театрална Импровизация, последван от Уърк шоп по същия Метод, ръководен от него.
Театър „А парт” участва за трети път в Гренобъл през юли 1994 г. със спектакъла „Желанието, хванато за опашката” – Пабло Пикасо, сценография и костюми – Петър Митев, постановка – Вероника Благова. След Гренобъл, „А парт” участва в „ОФФ” програмата на Световния Театрален Фестивал в Авиньон /Франция/, със същия спектакъл.
           1994 г. – юли, в Пловдив Театър „А парт” за Пръв път е домакин на Международен Театрален Фестивал „Младежта на Европа – в игра”. Участват Театри от Франция, България, Германия. Приема се предложението следващите срещи да се проведат в Германия /гр.Зийген/.
          1995 г. Театър „А парт” гостува в Зийген /”Приказки от Кукув ден” –Робер Ескарпи, реж. Сашо Петков/, с театри от Полша, Белгия, Дания Германия, Франция. В работното ателие ръководено от Сашо Петков и психолога – Анелия Николова по време на фестивала се създава спектакъла „Талимандария” по „метода на А парт”.
          От Есента на същата година Сашо Петков окончателно напуска системата на Държавните Театри за да се отдаде напълно на работата си в Театър”А парт”, Театралната Студия /където преподава „Актьорско майсторство”, „Модерни актьорски техники” и „Теория на Театъра” и Лабораторията /за развитие на „Метода” – „Колективна Дирижирана Театрална Импровизация”/.
           Висшата Атестационна Комисия на Република България /1995 г./ присъжда на Сашо Петков научната степен Доктор по изкуствознание, за разработката му „Българското художествено слово в българското изкуствознание”, осъществена към Националната Академия за Театрално и Филмово Изкуство „Кръстьо Сарафов” – София, към Катедрата по „Актьорско майсторство и Режисура.
          Май 1998 г. Сашо Петков е поканен като наблюдател на Международния Театрален Фестивал „УниДрам”, провеждан от Театър „Де Гатер” – Потсдам /Германия/. В рамките на Фестивала Сашо Петков Води ателие /Уърк шоп/ по театър на Импровизацията /на основата на метода – „Дирижирана колективна Театрална Импровизация/.
Юни 1998 г. Сашо Петков е наблюдател на Международния Фустивал на Изкуствата „Сонцеворот”, организиран от „Формальны Театр” – санкт петербург /Русия/.
         Август – септември 1998 г. Театър „А парт” взема участие в Световния Театрален Фестивал „ФИТУК” в Казабланка /Мароко/ провеждащ се под патронажа на Краля на Мароко - Хасан II, със Спектаклите:”Синдромът: Юбю – Крал” по Алфред Жари и „Герман” по българските езически обичаи за измолване на дъжд. По време на Фестивала в ателие „импровизация” се създава спектакъла „Пътят навътре” по „метода А парт”.
        Октомври 1998 г. със спектакъла „Шага или езикът на бъдещето” по Маргарит Дюрас, Реймон Кьоно, Йордан Радичков, Петер Хандке и др. , Театърът участва на Фестивал на Франкофонските Театри в Арад /Румъния/.
Театър „А парт” получава покана за разменни гостувания с Театр-Студия „Имени Олега Табакова”- Москва /Русия/. За преговори, селекция на спектакли и подписване на договори Сашо Петков гостува в Москва. Набелязани са три спектакъла на руския Театър /единият е моноспектакъл на Олег Табаков/, одобрена е идеята за постановка на „Лазарица” – Йордан Радичков, с Олег Табаков в постановка на Сашо Петков.
       Пловдив има честа да е съпътстваща столица на културата на Европа чрез програмата „Европейски месец на културата Пловдив 99”.Взема се решение Театър „А парт” да стане постоянен домакин на Международния Театрален Фестивал „Младежта на Европа – в игра” и през юли организира Петото издание на Фестивала в Пловдив с театри от Германия, Черна Гора, Русия, България. Същата година Театърът взема участие В Международния Театрален Фестивал в Луго и Сантяго де Компостела /Испания/.
          Голямо признание за търсенията и експериментите на Театър „А парт” и неговата Театрална Лаборатория в посока на вътрешните импулси на актьорската психофизика, дълбинните психомоторни реакции,изразността на човешкото тяло и глас в условията на импровизация, беше поканата за съвместна работа със световноизвестния „Один Театър” на Еуженио Барба в Холстебро /Дания/. Запознаването на творческия екип с търсенията на Барба и „Один Театър” в посоката на Театралната Антропология изиграва важна роля в по нататъшните търсения на Театър „А парт”. Пребиваването в Дания продължава с представления в Копенхаген на сцената на Театър „Щурокиер”.
        Шестият Международен Театрален Фестивал „Младежта на Европа – в игра” ,”А парт” провежда в Стария Град на Пловдив през юни 2000 г.Участват театри от Русия, САЩ, Италия, България.
        На 21.05.2001 г., Театър „А парт” е регистриран в новосъздадения от Министерството на Културата на Република България и Националния Център за Театър – Регистър на извършващите професионална театрална дейност под № АТ - 0176 .
          През 2005 г. е поредното участие на „А парт” в Гренобъл и Авиньон /Франция/. Театърът отбелязва своята 20-та Годишнина с двуседмична програма /концерти, изложби, конкурси, дискусии, представления и др./ В рамките на честването е и Седмото издание на Фестивала „Младежта на Европа – в игра”
         2005 година е етапна в оформянето на основните елементи на „Метода” на Театър „А парт” – „Колективна Дирижирана Театрална Импровизация”, получил наименованието „ИМПРОВИЗИЯ”.Вече са излезли от печат и първите теоретични разработки по „Метода” с автор Сашо Петков и колектив: „Отвореният спектакъл или още една функция на Театъра” /1992 г./ „Театър, Актьорско изкуство и …” /1994 г./, „Импровизацията, като метод и като стил” /1995 г./, „Импровизацията в актьорския тренинг” /2001 г./ и др. От 2005 г. до сега се провеждат редовни открити сеанси-сесии /представления по метода „ИМПРОВИЗИЯ” по предварително зададена тема, открити за широката публика и театрални специалисти/. Такъв е и сеанса „В бездната на чувствата” по текстове на Волфганг Борхерт, Роберт Рождественски, Борис Христов, Владимир Висоцки ; по Музика на Вангелис, Пинк Флойд, Карл Орф и др. ,състоял се в Бургас в рамките на Карнавал на Изкуствата - 2008 г.
          Създава се, въз основа на същия метод, и първата мащабна сценична творба „Извинявайте, д-р Чехов” – Опус №1,2,3 и 4. /по пиесите: „Мечка”, „Предложение”, „Юбилей” и др. на Антон Павлович Чехов/ - 2008, 2009 г. По време на Театралния Фестивал „Черната кутия” /юни 2008 г./ , гостуващият в Пловдив Московски Театър /със световна слава/ „Таганка” предлага на „А парт” гостуване в Русия с този прочит на Чеховите „малки комедии”.
       Сашо Петков е поканен да води три дисциплини: „Режисура”, „История на Драмата” и” Работа с Драматург” в Академията за Музикално Танцово и Изобразителна Изкуство – Пловдив със студентите по Сценография и Хореография.
          През 2009 г. Театър „А парт” формира Съюзно Дружество, което е „структура на Съюза на Артистите в България /САБ/, създадена на творчески териториален принцип, като синдикална професионална организация”. През същата година Министерството на Културата на Република България издава Удостоверение № 108 (518)/22.06.2009г. с което Театър „А парт” е „вписан като културна организация в регистъра на Министерството на Културата”.
         През май 2009 г. се състоя премиерата на спектакъла „Пре-в-ключения” по пиесата на Йежи Брошкевич „Двете приключения на Лемуел Гъливер” сценография – доц. Стефан Попов /АМТИИ – Пловдив/. Спектакълът беше гледан от проф. Збигнев Ошински /инициатор и пръв Директор на Центъра за Театрални Изследвания „Гротовски” – Вроцлав /Полша/. Сашо Петков бе включен сред малцината български театрали поканени като гости на Световния Театрален Фестивал „Светът, като място на истината” – Вроцлав 2009 г. /по повод обявената от ЮНЕСКО 2009 г. – Година на Йежи Гротовски/.
        От настоящата 2011 г. Международният Театрален Фестивал провеждан от Театър „А парт” приема името „Цяла Европа – в игра” и 8-то му издание ще се реализира от 01 до 11.09.2011г. в рамките на Есенния салон на изкуствата – Пловдив – 2011г.