Мисия

 

         Нашата Мисия е да задоволяваме духовни потребности и формираме културни интереси, като и естетическите критерии на обществото. Да развиваме образователна и възпитаваща дейност, да демонстрираме новите направления в театралното изкуство. Да поставяме пиеси с оригинални сценични прочети на класическата и съвременната българска и световна драматургия. Да поддържа контакти с държавни, обществени, културни, научни организации и частни лица при организирането и провеждането на изследвания и други практически и теоретически мероприятия в духовната сфера.